Бърза поръчка на El-Vision

Позовавайки се на нашия телефонен разговор, моля, попълнете поръчката и опишете какво точно сме обсъдили устно.

ВАЖНО: Вашата поръчка ще бъде валидна само ако бъде потвърдена!

Цената на нашите услуги не включва ДДС! В допълнение към нетната сума ще бъде начислен 27% ДДС.
Подробности за поръчката. ВАЖНО: Това, което не е описано, не е предмет на нашия договор!
Ако седалището и пощенският адрес са различни, въведете ги разделени със запетаи!
1. Датата на връчване е валидна на посочената по-горе дата. Всички останали дати за връщане трябва да се договарят индивидуално. 2. Страните съвместно проверяват правилното функциониране на наетото оборудване и пълното наличие на аксесоари при предаването. 3. Клиентът може да заплати таксата за обслужване чрез 8-дневен превод. 4. Клиентът се задължава да използва професионално наетото оборудване, за което може да поиска обучение от Доставчика на услуги, и носи отговорност за евентуални щети и грешки, възникнали по време на лизинговия срок. Неправилното използване на оборудването може да доведе до грешка в хода на събитието, за която Доставчикът на услуги не носи отговорност. 5. Доставчикът на услуги се задължава да подмени или ремонтира оборудването, което се е повредило по време на периода на наема, възможно най-скоро, за предпочитане в рамките на половин час, но не поема никаква финансова отговорност за възникнали технически грешки. Ако ремонтът е неуспешен или подмяната на устройството не е възможна, Доставчикът на услуги няма да таксува дефектното устройство по нетната дневна цена, посочена по-горе, в крайната сметка за дефектния ден, в случай че устройството вече не се използва и Клиента Вие ще уведомите Доставчика на услуги на имейл адрес error@el-vision.hu в рамките на половин час след повредата Клиентът потвърждава, че не може да иска по-голяма отстъпка от Доставчика на услуги. 6. Събитие се счита за неправилно изпълнение, ако събитие не може да бъде продължено в рамките на половин час поради техническа грешка на Доставчика на услуги или поради човешки проблем, т.е. неуспешно. Не се счита за дефектно изпълнение, ако събитието продължи по искане на Клиента и не дава право на Клиента на отстъпка, ако събитието продължи след ремонт по негово искане. 7. Клиентът не носи отговорност за грешки, възникнали по време на очевидно професионална употреба. 8. Бихме искали да Ви информираме, че гореспоменатите услуги са макс. Може да се анулира без финансови последици 8 дни преди началото на работата. При анулиране на услугите 5 дни или по-късно преди събитието, 100%, при анулиране 6-8 дни преди началото на работа се изисква 50% неустойка. 9. Клиентът потвърждава, че в случай на забавяне на плащането, Доставчикът на услуги ще начисли като лихва за забава двойния базов лихвен процент на централната банка, валиден към момента на забавянето. 10. Неспазването на сроковете може да доведе до съдебно възстановяване за трети страни.
Запознат с моята наказателна отговорност, декларирам, че няма да оттегля договорената по телефона поръчка и поместена тук на страницата за заявка на данни и с приемането на горните ОУ декларирам, че съм я прочел и изпълнил!