Система за въвеждане и регистрация, базирана на QR код, с автоматично отпечатване на значки

Професионална регистрация и достъп на гости, базирана на QR код.

Въвеждане на събитие за QR код
Въвеждане на събитие за QR код

Регистрация, прием и проследяване на участници в конференции, корпоративни срещи и изложения, независимо от размера, просто и надеждно. Регистрирайте до хиляди гости с минимален брой домакини. Системата е напълно адаптивна и достъпна онлайн. Конструкции за отдаване под наем на системи: от предоставяне на независима софтуерна система до предоставяне на пълен софтуерен хардуер (четци на QR кодове, лаптопи, принтери).

Въвеждане на Qr код, автоматично отпечатване на значки
Въвеждане на QR код

 

  
play-rounded-fill
Печат на значки
Печат на значки

Вход за концерт

Осигуряваме и вход за по-малки и по-големи концерти за хиляди хора. Разчитаме изпратените билети с подготвен лазерен скенер, който осигурява бърз достъп на хиляди хора. Системата управлява регистрантите едновременно, така че регистрацията може да се направи на нашия сайт или на външен сайт при влизане на концерта.

За допускане до концерт, читателите на входната порта четат с висока скорост, като избягват дългите редове.

Също така е възможно да добавите уникални функции към билета, като VIP за концерта или гала вечеря за концерта.

QR код tсвойства и функции

Персонализиран интерфейс
Интерфейсът за онлайн администриране може да бъде проектиран за персонал според нуждите на потребителите
Съвместимост
Максимална съвместимост със съществуващите методи за регистрация на участници (опция за онлайн актуализация, импортиране от други онлайн и офлайн системи, Excel и др.)
Многоточкова структура
Възможност за създаване на няколко места за регистрация
Уникална значка и билет
Персонализиран размер и съдържание на значката (текст и изображение). Печат на лични билети за различни услуги.
Четеци на QR кодове
Четете и отпечатвайте хардуерен QR код и QR код, базиран на мобилен телефон
Изпратете QR код
QR кодът може да бъде изпратен по имейл, създаване на билет
Информация за гостите
Персонализирани известия при настаняване (може да бъдете помолени да отидете на станция за слайдшоу, да посочите, че все още не сте платили и т.н.)
Мониторинг

 

Мониторинг в реално време на пристигането на гостите и влизането в събитието

 Печат на място

 

Значка, която може да бъде отпечатана при влизане или по-рано

VIP известие

 

VIP известие (Извести, когато VIP пристигне)

Допускане

 

Влизане на събитие с проверка за оторизация (напр. регистрация за обяд, регистрация за вход за вечеря, проверка за плащане)

Мобилно приложение

 

Функции, които могат да се използват от мобилен телефон (достъп, печат, събиране на данни за изложители)

 Електронна визитка

 

Функция за събиране на визитки на изложител с мобилно приложение (Изложителите могат да заявят електронната визитка на госта, като прочетат QR кода на значката с мобилен телефон)

Използване области

Преди събитието

Управление на регистрацията

 

Регистър на регистрираните гости

 Свържете се с госта

 

изпращане на значка с личен QR код.

По време на събитие

Печат на значки на място

 

отпечатайте персонализирана значка или значка и билет, когато гостът влезе (гостът чете QR кода, който разпечатва или го чете директно от екрана на мобилния телефон)

Регистрация на място

Регистрация на гости на място без предварителна регистрация в системата

Допускане до събитията

 

С прочитането на QR кода на значката гостът потвърждава, че има право на дадена услуга, обяд, вечеря

Доказателство за участие

 

Гостите ще бъдат потвърдени да присъстват на всяко събитие, като прочетат QR кода.

Електронна визитка

 

Изложителите, с одобрението на гостите, четат QR кода на госта с помощта на мобилно приложение. Събраните по този начин електронни визитки могат да бъдат запазени от самите изложители.

 

След събитието

Управление на статистиката
Статистическите данни могат да бъдат извлечени от данните, генерирани по време на събитието.